studiamagisterskie.info

Archiwalny ranking kierunków studiów II stopnia wg nazwy

Ranking pokazuje kierunki II stopnia na polskich uczelniach wg ilości całych nazw kierunków.

Nazwy kierunków podlinkowaliśmy do wyszukiwarki kierunków.
Wzięliśmy pod uwagę nazwy kierunków, które wystąpiły przynajmniej dwa razy.
W rankingu nie liczyliśmy specjalności, tylko same kierunki.
Stan na 1.7.2015.


Zarządzanie 99
Pedagogika 94
Administracja 61
Ekonomia 58
Informatyka 51
Stosunki międzynarodowe 39
Ochrona Środowiska 37
Matematyka 35
Politologia 35
Filologia angielska 35
Biotechnologia 34
Pielęgniarstwo 33
Fizjoterapia 32
Filologia polska 32
Turystyka i Rekreacja 31
Finanse i rachunkowość 30
Socjologia 30
Mechanika i budowa maszyn 29
Inżynieria Środowiska 28
Zarządzanie i inżynieria produkcji 28
Biologia 27
Filologia germańska 26
Budownictwo 26
Historia 26
Bezpieczeństwo narodowe 25
Filozofia 23
Bezpieczeństwo wewnętrzne 22
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 22
Grafika 21
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej 21
Mechatronika 21
Automatyka i Robotyka 20
Chemia 20
Fizyka 20
Kosmetologia 20
Inżynieria Materiałowa 20
Elektrotechnika 19
Gospodarka Przestrzenna 18
Logistyka 18
Filologia rosyjska 18
Kulturoznawstwo 18
Zdrowie publiczne 18
Europeistyka 17
Wychowanie Fizyczne 17
Dietetyka 15
Transport 15
Położnictwo 14
Sztuki wizualne 14
Technologia Chemiczna 14
Management 13
Elektronika i Telekomunikacja 13
Geografia 13
Wzornictwo 12
Praca Socjalna 12
Rolnictwo 12
Geodezja i Kartografia 12
Architektura i Urbanistyka 12
Fizyka Techniczna 12
Nauki o Rodzinie 11
Architektura Krajobrazu 11
Informatyka i Ekonometria 11
Archeologia 11
Architektura Wnętrz 10
Historia Sztuki 10
Inżynieria Biomedyczna 10
Instrumentalistyka 9
Malarstwo 9
Architektura 9
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 9
Wokalistyka 9
Ogrodnictwo 9
Zootechnika 9
International Business 9
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 9
Filologia Romańska 8
Towaroznawstwo 8
Ekoenergetyka 8
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 7
Polityka Społeczna 7
Pedagogika Specjalna 7
Inżynieria Chemiczna i Procesowa 7
Filologia hiszpańska 7
Filologia klasyczna 7
Kompozycja i Teoria Muzyki 7
Dyrygentura 6
Filologia włoska 6
Energetyka 6
Edukacja Techniczno - Informatyczna 6
Etnologia 6
Mechanika i Budowa Maszyn 6
Filologia 6
Technika Rolnicza i Leśna 6
Astronomia 5
Fizyka Medyczna 5
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 5
Economics 5
Górnictwo i Geologia 5
Computer Science 5
Filologia słowiańska 5
Muzykologia 5
Metalurgia 5
Chemistry 5
Inżynieria Bezpieczeństwa 5
Geologia 5
Jazz i Muzyka Estradowa 4
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych 4
Biotechnology 4
Lotnictwo i Kosmonautyka 4
International Relations 4
Mikrobiologia 4
Inżynieria środowiska 4
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne 4
Analityka Gospodarcza 4
Sport 3
Physiotherapy 3
Environmental Protection 3
Etnologia i Antropologia Kulturowa 3
Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 3
Political Science 3
Mechatronics 3
Nanotechnologia 3
Telekomunikacja 3
Mathematics 3
Elektronika 3
Nawigacja 3
Finance and Accounting 3
Rybactwo 3
Leśnictwo 3
Slawistyka 3
Elektronika i telekomunikacja 3
Lingwistyka Stosowana 3
Biofizyka 3
Informatyka stosowana 3
European Studies 3
Intermedia 3
Scenografia 3
Rzeźba 3
Muzyka Kościelna 3
Neurobiologia 2
Wiedza o Teatrze 2
Sociology 2
Sztuka Mediów 2
Materials Engineering 2
Amerykanistyka 2
Ochrona Dóbr Kultury 2
Informatyka Stosowana 2
Kognitywistyka 2
Electrical Engineering 2
Electronics and Telecommunications 2
Civil Engineering 2
Chemia Kosmetyczna 2
Studia Wschodnie 2
Geofizyka 2
Environmental Engineering 2
Technologia Drewna 2
Theoretical Physics 2
Forestry 2
Japonistyka 2
Polityka Publiczna 2
English Studies 2
International Gender Studies 2
Filologia ukraińska 2
Logopedia 2
Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze 2
Filologia Czeska 2
Filologia niderlandzka 2
Techniczne Zastosowania internetu 2
Bioinformatyka 2
Automatyka i robotyka 2
Odnawialne Źródła Energii 2
Edukacja techniczno-informatyczna 2
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 2
Business and Technology 2
Gospodarka i Zarządzanie Publiczne 2
Gospodarka Turystyczna 2
Psychologia 2
Włókiennictwo 2
Kryminologia 2
Papiernictwo i Poligrafia 2
Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej 2
Physics 2
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość 2
Inżynieria i Gospodarka Wodna 2
Tourism and Recreation 2
Technologie Ochrony Środowiska 2
Teleinformatyka 2
Germanistyka 2
Architecture 2
Philosophy 2
Elektroradiologia 2
Oceanotechnika 2


Polityka Prywatności