studiamagisterskie.info

Ranking kierunków studiów II stopnia wg słów kluczowych

Ranking pokazuje kierunki II stopnia na polskich uczelniach wg słów kluczowych występujących w nazwach kierunków.

Słowa kluczowe podlinkowaliśmy do wyszukiwarki kierunków.
Wzięliśmy pod uwagę słowa kluczowe, które wystąpiły przynajmniej dwa razy.
W rankingu nie liczyliśmy słów kluczowych występujących w specjalnościach, tylko w kierunkach.
Stan na 1.7.2015.


Filologia 180
Zarządzanie 159
Pedagogika 103
Inżynieria 100
Informatyka 73
Środowiska 67
Administracja 62
Ekonomia 62
Bezpieczeństwo 50
Stosunki 48
Sztuki 46
Architektura 42
Ochrona 42
międzynarodowe 40
Turystyka 39
Finanse 39
Biotechnologia 38
Historia 37
Fizyka 37
angielska 37
Matematyka 36
Mechanika 35
Politologia 35
Edukacja 34
Management 34
Pielęgniarstwo 33
polska 32
Fizjoterapia 32
Rekreacja 31
Socjologia 31
rachunkowość 31
International 30
maszyn 30
produkcji 29
inżynieria 29
budowa 29
Biologia 28
Technologia 27
Gospodarka 26
Zakresie 26
germańska 26
Budownictwo 26
Studia 26
Chemia 25
Artystyczna 25
narodowe 25
Filozofia 24
Business 24
komunikacja 24
Dziennikarstwo 23
Automatyka 23
Kulturoznawstwo 23
Mechatronika 22
Chemiczna 22
wewnętrzne 22
Logistyka 22
społeczna 22
Grafika 22
Muzycznej 21
Materiałowa 21
Robotyka 20
Kosmetologia 20
rosyjska 19
Elektronika 19
Elektrotechnika 19
Zdrowie 19
Europeistyka 18
Science 18
publiczne 18
Przestrzenna 18
Transport 17
Fizyczne 17
Wychowanie 17
Telekomunikacja 16
Engineering 16
Dietetyka 15
Międzynarodowe 15
wizualne 14
Geografia 14
Computer 14
Położnictwo 14
Produkcji 14
Rolnictwo 14
Wzornictwo 14
European 13
Socjalna 12
Praca 12
Urbanistyka 12
Geodezja 12
Krajobrazu 12
Techniczna 12
Kartografia 12
Technology 11
Rodzinie 11
Nauki 11
Archeologia 11
Ekonometria 11
Żywności 11
Żywienie 11
Geologia 10
Społeczna 10
Biomedyczna 10
Etnologia 10
Polityka 10
Economics 10
Environmental 10
Finance 10
Człowieka 10
stosowana 10
Malarstwo 10
Wnętrz 10
Stosowana 9
Relations 9
Wokalistyka 9
Ogrodnictwo 9
Instrumentalistyka 9
Zootechnika 9
Towaroznawstwo 8
Ekoenergetyka 8
klasyczna 8
Energetyka 8
Sztuka 8
Muzyki 8
Romańska 8
Teoria 8
Kompozycja 8
Procesowa 8
Rachunkowość 7
Specjalna 7
Muzyka 7
hiszpańska 7
Prawo 7
Gospodarcze 7
Chemistry 7
Dyplomacja 7
Dyrygentura 7
Marketing 7
Rolnicza 7
włoska 6
Maszyn 6
Physics 6
Protection 6
Medyczna 6
Techniczno 6
Budowa 6
Informatyczna 6
Leśna 6
Accounting 6
Biotechnology 6
Język 6
Antropologia 6
Technika 6
Kultury 6
Międzyobszarowe 6
Media 5
bibliotekoznawstwo 5
Mikrobiologia 5
naukowa 5
Technologie 5
Górnictwo 5
Nanotechnologia 5
Lotnictwo 5
Bezpieczeństwa 5
Metalurgia 5
Muzykologia 5
orientalna 5
środowiska 5
Logopedia 5
słowiańska 5
Astronomia 5
Indywidualne 5
Analityka 5
Doradztwo 5
Informacja 5
English 5
studia 4
Jazz 4
Biznes 4
lingwistyka 4
Humanistyczno-Społeczne 4
Communication 4
Estradowa 4
Plastycznych 4
Sztuk 4
Mathematics 4
Gospodarcza 4
Lingwistyka 4
Mediów 4
Kosmonautyka 4
Wiedza 4
Kulturowa 4
Międzynarodowa 4
Tourism 4
Political 4
Komunikacja 3
Kościelna 3
Rzeźba 3
Bioinformatyka 3
Scenografia 3
Intermedia 3
Publiczna 3
Building 3
Materials 3
Electrical 3
Handel 3
Theoretical 3
zasobami 3
Reżyseria 3
Applied 3
Mechatronics 3
Dóbr 3
Telecommunications 3
Slawistyka 3
Biofizyka 3
Journalism 3
Energii 3
Logistics 3
telekomunikacja 3
Międzynarodowy 3
Kultura 3
informacją 3
środkowoeuropejskie 3
Cultural 3
Animacja 3
Filmoznawstwo 3
Publiczne 3
Electronics 3
Nowe 3
Governance 3
Zastosowania 3
Nawigacja 3
Techniki 3
Ochronie 3
Międzywydziałowe 3
Architecture 3
Coaching 3
Leśnictwo 3
Rybactwo 3
angielski 3
Physiotherapy 3
Zdrowia 3
Inwestycje 3
kultura 3
Biznesu 3
mediów 3
Biznesie 3
Sport 3
Administration 3
Psychologia 3
Kulturowym 2
Philology 2
zarządzaniu 2
Bioinżynieria 2
University 2
School 2
Międzykulturowe 2
rosyjskim 2
niemiecki 2
Negocjacje 2
wieku 2
Mediach 2
Azji 2
strategic 2
Europe 2
Japonistyka 2
Civil 2
Eastern 2
Central 2
Geoinformacja 2
przyrody 2
czasu 2
wolnego 2
Drewna 2
Rosji 2
Wschodnie 2
społecznej 2
Kosmetyczna 2
Controlling 2
media 2
Archiwistyka 2
Neurobiologia 2
Amerykanistyka 2
Kognitywistyka 2
Odnawialnej 2
Teatrze 2
Forestry 2
Food 2
Hotelarstwo 2
Human 2
Corporate 2
Nutrition 2
Ekologiczna 2
Diplomacy 2
Analiza 2
Big 2
Data 2
Odnowa 2
Linguistics 2
Psychology 2
Systemy 2
Global 2
Sociology 2
Kryminologia 2
Communications 2
Energy 2
Procesów 2
Intercultural 2
Chemical 2
Śródziemnomorska 2
Kulturze 2
Germanistyka 2
Podatki 2
Design 2
społeczne 2
humanistyczne 2
Telewizyjnej 2
indywidualne 2
Philologie 2
Mechanical 2
Elektroradiologia 2
Philosophy 2
Economic 2
Projektowanie 2
Oceanotechnika 2
Gender 2
Ochrony 2
Podatkowe 2
Europejska 2
Historyczna 2
ukraińska 2
Czeska 2
niderlandzka 2
Turystyczna 2
Religioznawstwo 2
Wodna 2
Matematyczno-Przyrodnicze 2
stosunki 2
Teleinformatyka 2
E-biznes 2
Systemów 2
materiałów 2
Information 2
Roślin 2
robotyka 2
techniczno-informatyczna 2
gospodarcze 2
Zwierząt 2
Przedsiębiorczość 2
Telecommunication 2
inżynierii 2
Modelling 2
dietetyka 2
Education 2
Odnawialne 2
Recreation 2
Włókiennictwo 2
Poligrafia 2
Papiernictwo 2
Źródła 2
Environment 2
Techniczne 2
internetu 2
Europejskich 2
Organizacja 2
Filmowej 2
Geofizyka 2

Polityka Prywatności